Konsumtionslån

Ofta när man tar ett lån, frågar banken eller lånegivaren vad man ska ha pengarna till, vilket innebär att man måste ha ett specifikt syfte med lånet när man tar det. Om man dock vill låna till rent konsumtion eller till något annat som i regel inte godkänns av banken måste man dock ta en särskild typ av lån för detta. Denna lånetyp kallas för konsumtionslån och har den fördelen att man inte behöver förklara för den man lånar av vad man ska ha lånet till.

Den vanligaste anledningen till att man tar konsumtionslån är just konsumtion och köp av lite dyrare varor, som t.ex. hemelektronik, resor eller liknande. Dessa lån har även den fördelen att de kan tas helt utan säkerhet, vilket innebär att du inte behöver lämna något alls som pant eller säkerhet för lånet.

Rekommenderade konsumtionslån

Eftersom så många intresserar sig för konsumtionslån idag har också utbudet av denna typ av lån ökat kraftigt under senare år. Detta har gjort att priserna på konsumtionslån gått ned kraftigt, och därför kan man idag som kund hitta mycket förmånliga lån att ta. Fortfarande är det dock så att prisskillnaderna mellan olika konsumtionslån är ganska stora, så vill man ta denna typ av lån måste man alltid vara noga med att göra en ordentlig prisjämförelse, antingen manuellt eller med en automatisk tjänst för detta, för att undvika att ta ett allt för dyrt lån.

Var kan man då ta konsumtionslån?

En del vanliga banker erbjuder konsumtionslån till sina kunder, så du kan alltid vända dig till din bank i första hand för att höra vilka möjligheter de erbjuder gällande denna typ av lån. De flesta väljer dock att ta dessa lån via en oberoende långivare som specialiserar sig på denna typ av lån, t.ex. IKANOBanken, SEB, ICA-Banken eller BigBank. Du hittar enkelt sådana lånegivare med hjälp av olika sökmotorer, så ta gärna dem till hjälp om din bank inte beviljar dig ett lån eller om du inte är nöjd med det konsumtionslån som erbjuds av banken.

Konsumtionslån

Bra att veta om konsumtionslån innan du tar ett

I regel kan man ta konsumtionslån på mellan 10,000 kronor och 100,000 kronor. Den exakta möjliga lånesumman beror dock på vilken lånegivare du vänder dig till också.

Även återbetalningstiden på konsumtionslån varierar beroende på vem du lånar av, så ha detta i åtanke när du bestämmer dig för vem du vill låna av. Glöm inte heller att den återbetalningstid som väljs på konsumtionslånet påverkar hur mycket du kommer att få betala tillbaka på lånet varje månad, så lägg lite tid på att bestämma dig för vilken återbetalningstid som passar dig bäst.

Flera låntyper har vi skrivit om här:
Seniorlån
Internetlån
Konsumtionslån
Annuitetslån
Privatlån