Meny Stäng

Solceller på taket

Funderar du på att skaffa solceller på taket? Det är enklare än många tror. I och med att du skaffar solceller gör du också något bra för miljön. Det är just klimatfrågan som har fått många att tänka över energiförbrukningen. Det har lett till att allt fler väljer att skaffa solceller. Du kan enkelt ta reda på om ditt hus är lämpligt för solceller. Det kan de olika leverantörerna lämna information om. Om ditt hus är lämpligt kan du sedan enkelt installera lösningen. Här ska vi gå igenom de olika stegen.

solceller på taket

Jämför leverantörer

Det finns en rad leverantörer som installerar solcellstak. Det kan naturligtvis vara en god idé att jämföra dessa innan du bestämmer dig. Vissa driver enbart verksamhet i specifika områden. Andra arbetar endast med vissa typer av solceller. En tredje grupp levererar solcellstak över hela Sverige. Börja därför med att undersöka vilka leverantörer som finns i ditt område. Skaffa sedan offert från dessa. En bra sida är Solcellskollen.se där du kan begära offerter från flera leverantörer.

Jämför priser och villkor. Kontakta sedan den leverantör du har bestämt dig för. Godkänn offerten du har fått. En tid bokas då för leverans och installation. Hos vissa leverantörer kan leverans av material ske före installation. Det är dock inget att oroa sig över. Installation kommer sedan att ske på bestämt datum.

En vanlig installation tar oftast cirka 2-3 dagar. För vissa lösningar krävs dock mer tid för att taket ska göras i ordning för solcellerna. Det senare är om du har valt en lösning där solcellerna ska integreras i taket.

För att du ska kunna sälja solel under de perioder då dina solceller producerar mer energi än vad som används, byts också elmätaren ut. Även detta sker i samband med installationen. Det kan dock ske någon dag senare. Detta görs av elnätsbolaget. Det är också de som tar kontakt för byte av mätare. Det bokas med andra ord inte samtidigt som installation.

Passar solceller alla?

Det pratas mycket om solceller nu. Den här typen av energikälla har ökat markant. Men är då solceller på taket något för alla? Svaret är tyvärr nej. Det är inte alla hus som är lämpliga. För att det ska ge lönsamhet behöver den del på taket där solcellerna sitter vara oskuggad. Om ditt tak skuggas av ett skogsparti som du inte vill eller får ta bort kanske inte solceller ger någon lönsamhet. Till viss del kan man kringgå problemet genom att rikta solcellerna åt ett annat håll. Detta förutsätter att andra väderstrecket inte är skuggat. Man bör inte rikta solceller mot norr.

Solceller som riktas mot syd bör få sol mellan klockan 9 och 15. Solceller som riktas mot väst bör inte skuggas på eftermiddag. Är solcellerna riktade mot öst bör de inte skuggas på förmiddagen. På så sätt kan du se efter varifrån skuggan kommer. Har du skuggfria väderstreck utöver norrsidan så kanske solceller ändå kan vara lösningen för dig.

En annan faktor som kan göra solcellspaneler olämpliga är om taket är i dåligt skick. Det rekommenderas då att du byter tak först. Solcellerna sitter i regel kvar i tre årtionden. Under den tiden bör inte taket bytas.

Mer info hittar du bl.a hos Naturskyddsföreningen.