Meny Stäng

Ansvar

Allmän information – inga råd

Denna webbplats [lånapengarenklare.se] innehåller allmän information om juridiska frågor. Informationen är inte råd, och bör inte behandlas som sådana.

Begränsning av garantier

Den rättsliga informationen på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Lånapengarenklare.se ger inga utfästelser eller garantier i samband med den rättsliga informationen på denna webbplats.

Utan att det påverkar allmängiltigheten i ovanstående stycke, garanterar lånapengarenklare.se inte att:

Att den juridiska informationen på denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller finns kvar alls, eller
Att den juridiska informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt, aktuell, eller icke-vilseledande.

Professionell hjälp

1] Du ska inte förlita dig på att informationen på denna webbplats är ett alternativ till juridisk rådgivning från din advokat eller annan professionell juridiskt kunnig.

2] Om du har några specifika frågor om juridiska frågor bör du rådfråga din advokat eller annat professionell juridiskt ombud.

3] Du ska aldrig tveka att söka juridisk rådgivning, bortse juridisk rådgivning, eller påbörja eller avsluta alla rättsliga åtgärder på grund av informationen på denna webbplats.

Ansvar

Ingenting i denna juridiska friskrivningsklausul kommer att begränsa någon av våra skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller utesluta någon av våra skulder som inte kan uteslutas enligt gällande lag.