Meny Stäng

Statlig insättningsgaranti – statligt skydd för dina sparpengar

Statlig insättningsgaranti

Det är viktigt att den privatperson som väljer att sätta in pengar på ett sparkonto också känner sig trygg med att pengarna är säkra. Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv då det är avgörande för samhällsekonomin att privatpersoners sparande ökar. För att det ska bli möjligt måste privatspararna känna sig trygga med sina placeringar. I Sverige har vi en statlig insättningsgaranti. Den innebär kort och gott att staten ersätter dig för dina sparpengar upp till 950 000 kronor om banken du satt in pengarna på skulle gå i konkurs.

Vem skyddas av den statliga insättningsgarantin?

Den statliga insättningsgarantin gäller för såväl företag som för privatpersoner. Den gäller även för omyndiga personer som har satt in pengar på en bank. Även dödsbon som har ett bankkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin. Föreningar och stiftelser och övriga juridiska personer är också skyddade av insättningsgarantin.

Vad händer om banken jag har mina pengar hos går i konkurs?

Om banken du har ditt sparkapital på går i konkurs så har du rätt till ersättning ur insättningsgarantin. Alla banker och finansinstitut som har tillstånd av Finansinpektionen omfattas av insättningsgarantin. Om du har pengar i en bank eller ett institut som har tillstånd av Finansinspektionen och den banken eller det institutet går i konkurs har du rätt till ersättning av staten för de pengar du har gått miste om. Riksgälden är den myndighet som har regeringens uppdrag att betala ut pengar när insättningsgarantin blir aktuell. Du behöver inte själv höra av dig till Riksgälden utan de kontaktar dig om det blir aktuellt.

Hur mycket pengar kan jag få ut av den statliga insättningsgarantin?

Skyddet i den statliga insättningsgarantin är mycket omfattande. Du får ersättning för pengar och ränta upp till 900 000, givet att du varit berättigad till så mycket pengar från din bank eller ditt finansinstitut. Men från och med januari 2021 har du rätt till 1 150 000 kronor i maximal ersättning. Om du exempelvis har pengar hos en bank som går i konkurs, men du också har skulder hos banken, så får du inte en minskad ersättning av garantin på grund av detta. I vissa särskilda fall kan du ansöka om en högre ersättning från insättningsgarantin hos Riksgälden, exempelvis om du har fått pengar till följd av en bostadsförsäljning som du gått miste om på grund av en konkurs i en bank. Då kan du ansöka om ett tilläggsbelopp på max 5 miljoner. Ansökan prövas och beslutas av Riksgälden.