Meny Stäng

Tips på hur du får en så låg ränta som möjligt

Har du någon gång ansökt om ett lån och blivit chockerad över hur hög räntan är? I sånt fall är du inte ensam! Väldigt många svenskar upplever idag att kostnaderna för deras lån och krediter är alldeles för höga. I denna artikel går vi igenom tips och tricks på hur du kan få den lägsta möjliga räntan.

Hur bestäms räntan?

Räntan är som du kanske känner till den kostnaden banken tar ut för att de ska tjäna pengar på att ge ut lån. Man kan generellt säga att räntan motsvarar långivarens uppskattade risk för att låntagaren inte kommer kunna betala tillbaka skulden. På grund av att olika människor har olika bra ekonomi, så får även olika personer även olika räntor, även om de ansöker om lån hos samma långivare. Detta är för att en person med en god ekonomi anses vara av låg risk att låna ut pengar till, och tvärtom för en person med dålig ekonomi.

Kvar att leva på kalkyl

När du gjort en låneansökan hos en bank så gör de i regel en så kallad kvar att leva på kalkyl. Kalkylen baseras på vilka inkomster och utgifter du har, och är ämnad att räkna ut om du har råd att betala tillbaka dina lån och avbetalningar efter att du betalat alla dina andra räkningar. De faktorer som bankerna brukar räkna på är inkomst, boendekostnad, antal barn, uppskattade lånekostnader samt uppskattade kostnader för mat, försäkringar och nöjen. Om banken uppskattar att du har mycket pengar kvar att leva på efter dina utgifter är chansen hög att du även blir beviljad ett lån.

Faktorer som långivare tittar på

När bankerna gör en bedömning av din kreditvärdighet och huruvida du skall bli beviljad ett lån tittar de på en rad olika faktorer. Vissa faktorer går inte att påverka, medans andra faktorer går att påverka för att maximera dina möjligheter att bli beviljad lån.

Faktorer som är svåra, eller omöjliga att påverka:

  • Antal barn: De flesta långivare har en förbestämd summa som de räknar som en kostnad i kvar att leva på-kalkylen för varje barn under 18 år gammal som bor i ditt hushåll.
  • Ålder: Precis som med bilförsäkringar så diskriminerar många banker och finansinstitut mot yngre personer med högre ränta. Anledningen är att unga personer anses vara mer impulsiva och ha sämre konsekvenstänk än äldre personer. När det gäller äldre personer så kan det även vara svårt att få lån beviljat om du är över 70, eftersom att risken för sjukdom och dödsfall ökar.
  • Medborgarskap och boende: För nästan alla långivare är det krav på att du har ett svenskt medborgarskap och en svensk folkbokföringsadress.
  • Anställning & Inkomst: En väldigt central faktor för kreditbedömningen är din inkomst. Ju högre inkomst du har desto bättre är det i bankens ögon. Men vad som många inte vet om är att anställningen i många fall är viktigare än inkomsten. En fast anställning innebär att du har en trygg och kontinuerlig inkomst, vilket ökar sannolikheten att du även kan betala tillbaka lånet. Även om du inte har en fast anställning är det även okej med en deltidsanställning hos de flesta långivarna. Vad som även utvärderas är hur länge du jobbat på företaget, och om det är en stabil arbetsgivare. Exempelvis förväntas en person som jobbat på kommunen i 10 år med en inkomst på 25.000 få en bättre ränta än någon som tjänar 40.000 men endast jobbat i två månader på ett nystartat företag.

Tips på hur du kan förbättra dina förutsättningar:

Samla ihop smålån och krediter!

När du gör en låneansökan tittar låneinstitutet på antalet lån och krediter som du redan har idag. Anledningen är att bankerna tycker att en person med många smålån och krediter har ett så kallat aktivt lånbeteende. Vad som menas med ett aktivt lånbeteende är att det ser ut som att man ofta tar nya lån, vilket bankerna ser som en risk. Om du istället har ett stort lån på samma belopp, istället för flera smålån ser din ekonomi mer planerad och säker ut för banken. Förutom att du får en bättre kreditvärdighet har ofta smålån såsom smslån, kreditkort, kontokrediter och avbetalningar ofta väldigt höga räntor. Ett samlingslån kan i många fall minska din snittränta med mer än 10 %, samtidigt som den sänker månadskostnaden.

Ansök om lån med längre återbetalningstid

Detta tips kan vid första anblick låta kontraintuitivt, eftersom en längre återbetalningstid betyder ju fler betalningstillfällen och därmed högre total ränta! Detta stämmer förstås, men det är även anledningen till att man får en lägre ränta på lån med lång återbetalningstid. Om bankerna tror att du planerar att ha lånet länge så kommer de även räkna med att tjäna mycket pengar på det lånet. En lång återbetalningstid ger även en lägre obligatorisk månadskostnad, vilket förbättrar din kvar att leva på kalkyl. På grund av detta så sänker banker ofta räntan lite för lån med längre återbetalningstid. Fördelen med privatlån, avbetalningar och krediter är att du alltid får betala av lånet i förtid utan att långivaren tar ut en extra kostnad. Detta innebär att du kan lägga upp ett lån på 15 år och få en låg ränta, och sedan betala av det på 5 år och endast betala ränta för dem 5 åren.

Avsluta de kreditkort du inte använder

Enkelt sätt kan man säga att ju färre kreditkort man har desto bättre är det för ens kreditvärdighet. Därför bör man överväga att avsluta all de kreditkort som man faktiskt inte behöver. Det väldigt många gör när de inte vill använda ett kreditkort längre är att de klipper sönder kortet. Vad som är nackdelen med denna metod är att bankerna inte kan veta att du klippt sönder kortet. Därför finns själva krediten fortfarande finns kvar i bankernas datorsystem när de gör en kreditupplysning på dig. Eftersom att bankerna inte kan se hur mycket av ditt kreditkort som är utnyttjad vid en viss tid, så räknar dem alltid med att du har utnyttjat ditt kreditkort maximalt. Detta innebär att om du t.ex. äger ett kreditkort med en kreditgräns på 30000 som du inte använder, så räknas det fortfarande med att du har ca 1500 mindre i din kvar att leva på kalkyl på grund av kreditkortet! Det är därför viktigt att du ringer in till kreditkortsgivaren och avslutar själva krediten digitalt, utöver att du slänger det fysiska plastkortet.

Ansök om lån med en medlåntagare

Att ansöka om ett lån eller en kredit med en medlåntagare innebär att man står två personer på lånet eller krediten. För långivaren innebär det extra säkerhet att två personer ställer sig bakom lånet, om t.ex. En person skulle bli sjuk eller arbetslös. Det är förstås svårt att ansöka om lån med en medlåntagare om man är singel, men de flesta banker kräver oftast att man endast är skriven på samma adress. Detta innebär att du kan använda din rumskamrat, syskon eller förälder som medlåntagare. Viktigt är att du aldrig får ansöka om lån i en annan persons namn utan tillåtelse. Man bör även diskutera med sin medlåntagare hur man planerar att betala tillbaka lånet, även om någon exempelvis blir sjuk eller arbetslös.