Meny Stäng

Vad är pantbrev och inteckning?

Pantbrev kan kännas komplicerat om man aldrig tidigare har hört talas om det och många frågor kan uppstå när man kommer i kontakt med pantbrev för första gången. Här kommer förhoppningsvis dina frågetecken rätas ut och du kommer att förses med enkel information som vägleder dig och besvarar de vanligaste frågorna.

Tack vare den allt mer digitaliserade världen som vi lever i finns det numera enbart digitala pantbrev. För några år sedan var det ett fysiskt brev som ställdes ut med information om pantsättningen, varför det fortfarande förekommer pantbrev i denna form om du till exempel köper ett äldre hus. Det är vid bostadsaffärer som man oftast kommer i kontakt med begreppet pantbrev. Enkelt förklarat är det att man lämnar in en bostad, som man redan äger eller planerar att köpa, som pant till banken för att möjliggöra ett större bostadslån. Det är bostadens värde och storleken på ditt önskade lån som avgör hur stor andel av huset som måste pantsättas. Pantbrevet blir en säkerhet för banken att banken ska veta att det finns möjlighet att få tillbaka den summa pengar som lånas ut.

Pantbrev kan inte användas vid köp av en bostadsrätt då du enbart äger rätten att bo där och inte äger lägenheten i sig. För att utfärda ett pantbrev tas en stämpelskatt ut vilket normalt är 2% av värdet på brevet, denna skatt är sedan avdragsgill i deklarationen.

En ansökan om pantbrev görs i regel hos banken i samband med ansökan om bostadslån. Banken i sin tur gör då en förfrågan till Lantmäteriet om en ny inteckning gällande den bostad som du äger eller önskar köpa. På så sätt har din bostad intecknats och det har utfärdats ett pantbrev till dig eller banken.

Ett pantbrev är en värdehandling och registreras i Lantmäteriets fastighetsregister när ansökan har beviljats, denna registrering medför också en mindre kostnad som även den är avdragsgill. Det är även viktigt att komma ihåg att ett pantbrev är knuten till fastigheten och är inte personlig. Det innebär att om huset som du önskar köpa redan har ett pantbrev utfärdat och registrerat övertas det vid köpet. En bostad kan vara intecknad flera gånger, inom värdet av bostaden, och det kan därför finnas fler än ett pantbrev som medföljer. Det möjliggör även för dig att själv ansöka om ett pantbrev om du behöver belåna huset mer än vad det tidigare pantbrevet är värt.