Meny Stäng

Annuitetslån

Som låntagare har du begränsad möjlighet att själv bestämma hur avbetalningen ska se ut. De två parametrarna du kan bestämma över är huruvida du har fast eller rörlig ränta och hur mycket du ska amortera per månad. För att få lånet att gå jämnt upp med fasta månadskostnader och det inte ska ge dig några tråkiga överraskningar i form av höjda räntor eller dylikt så är det många som väljer att lägga upp ett annuitetslån.

Annuitetslån

Det innebär i klartext att man gör en kalkyl på exakt hur mycket du måste betala i månaden för att betala av hela lånet inom den tidsramen du har satt upp med banken. Banken hjälper dig då genom att göra en kalkyl på månadsamorteringarna på hela lånesumman plus den beräknade räntan.

Annuitetslån

I praktiken betyder annuitetslån att den summa du betalar till banken varje månad utgörs till stor del av återbetalning av skulden, och till liten del av själva räntan. Detta är som med de flesta lån. Skillnaden är att exakt hur mycket av lånet du betalat tillbaka ökar med tiden, samtidigt som andelen som är ränta minskar under samma tid. Men hur stor del som är lån och hur stor del som är ränta löser banken åt dig och du som privatperson behöver inte bry dig om detaljerna. Du kan sova tryggt genom att veta att du betalar precis samma totalsumma nästa månad som denna månad. Du hittar mer om detta på startsidan.

Jämförelse av banklån

Annuitetslån är ett bra om du har lite sämre med pengar just nu. Detta då de flesta andra möjligheter innebär att du betalar en högre summa i början av lånet, innan du hunnit betala tillbaka så mycket av det, men en lägre summa senare. Med annuitetslånets egenskap att kosta lika mycket varje månad kommer den ökade kostnaden från början att istället fördelas över hela lånet, så att den summa du betalar till banken blir densamma varje månad. Detta gör att du inte behöver betala lika mycket i början som vid andra alternativ.

Nackdelen är att det inte blir billigare med tiden att amortera av lånet, som det blir med de andra återbetalningsmöjligheterna. Känns det tryggt för dig att ha fasta utgifter varje månad så föreslår vi att du pratar med din bank och ber dem lägga upp förutsättningarna för det. Fördelen med denna typ av återbetalning är förutom den fasta månadskostnaden att kreditgivarna tillämpar bibehållen annuitet, något som även kallas för falsk annuitet, som betyder att återbetalningen inte ändras trots att räntan ändras. Alltså får du en fast ränta även om räntorna skulle förändras dramatiskt.

Vill du lära dig mer om annuitetslån kan du se en video om det här.

Flera låntyper har vi skrivit om här:

Seniorlån
Internetlån
Konsumtionslån
Annuitetslån
Privatlån