Meny Stäng

När uppfanns pengar?

När uppfanns pengar?

Funktionen av pengar

Pengar i sin mest grundläggande form är ett standardiserat värde som agerar mellanhand i bytet av varor och tjänster. Då det standardiserade värdet kan representeras av nästan vad som helst kan man tro att idén är lika gammal som homo sapiens själv, men så är faktiskt inte fallet. Det var först när människor började flytta ihop i städer som den mellanhanden blev nödvändig.

Det finns två anledningar till att städer skapade ett behov av pengar. Det första var att människor tvingades enas med personer de inte kände. Det andra är att städernas storlek gör det möjligt för människor att specialisera sig för att sedan täcka sina behov med byteshandel. Mer varor/tjänster innebär fler byten och individer som inte försörjer sig själva behöver få mat oavsett om producenten av maten gillar deras tjänst eller inte. Därför var pengar som mellanhand en nödvändighet i de första städerna.

Myntets popularitet

Det första kända exemplet på användning av pengar är korn som användes som betalning i Mesopotamien ca. 3000 f.v.t. 500 år senare standardiserade samma område värdet av silver. Utvecklingen som det här antyder är att man först använder varor med ett högre egenvärde, eftersom deras värde är lättare för befolkningen att acceptera. Och sedan genom experimenterande kommer fram till att mindre funktionella varor som bättre fyller rollen som mellanhand fungerar bättre. Korn ruttnar, går att käka upp och är skört. Det är inte silver.

Den sista viktiga delen i mynthistorien kommer från Lydien i västra Turkiet ca. 640 f.v.t. I Lydien började man nämligen stämpla sin ädelmetall. Stämplingen talade om två saker, dels mängden metall som biten bestod av och dels att myntet var godkänt av rikets ledare Alyattes av Lydien. Det gjorde handel enklare då man slapp väga metallen och det motverkade förfalskning då det numera var ett brott mot statsmakten. Sammantaget gav det Lydien en mer effektiv handel som gjorde riket till ett av de mer framgångsrika under sin samtid. Idén spred sig både till Europa via det antika Grekland och österut.

Sedlarnas uppkomst

Ursprunget till sedlar var att rika Kinesiska handelsmän (runt år 770 e.v.t) började låta sina medhjälpare skriva ner sina resurser när de skulle ut på affärer. Dessa kunde sedan användas för att få ut motsvarande mängd mynt av den specifika handelsmannen. Som ett resultat av detta skapade kejsaren av Kina (på 1000-talet) ett bytessystem där man kunde byta ut mynt mot statliga sedlar.

Under 1100-talet tog kejsaren full kontroll över dess system och skapade de första bitarna av papper som officiellt hade ett värde. Systemet användes dock för godtyckligt och redan under första halvan av 1300-talet drabbades Kina av en enorm inflation. Landet bannade systemet 1450 och det dröjde ända in på 1890-talet innan sedlar skulle användas i Kina igen.