Meny Stäng

Vad man bör tänka på när man anlitar en advokatbyrå?

Vad man bör tänka på när man anlitar en advokatbyrå i Stockholm?

Både som privatperson och företag kan det uppstå situationer då man har ett behov av juridisk rådgivning och hjälp. När man har ett behov av att anlita en advokatbyrå i Stockholm finns det en del aspekter man bör tänka på för att välja rätt advokatfirma för ditt juridiska problem.

Kostnadsfrågan är ofta den mest primära, både för företag och privatpersoner då juridisk rådgivning och särskilt anlitandet av en advokatfirma kan vara kostsamt vare sig man är ett företag eller privatperson. Ett företag har dock ofta i större utsträckning en större bredd och handlingsutrymme ekonomiskt på denna punkt då de till och med kan ha en särskild del i sin budget tillägnat just denna typ av utgift. En rörlighet och möjlighet som privatpersoner inte alltid har, såvida man inte har sparat till just detta ändamål. Fråga om prissättning för tjänsten innan ni bestämmer er och talar det slutgiltiga beslutet. Jämför även olika advokatbyråer i närområdet.

Val av advokatbyrå

Beroende på vilken typ av juridiskt problem ni ställts inför behöver ni kontakta olika typer av advokatfirmor som inriktar sig på just den typen av område som just ni behöver hjälp med. Har ni ett affärsjuridiska problem så vänder ni er givetvis till en advokatfirma som är specialiserade på affärsjuridiska problem. Är du åtalad i ett brottmål vänder du dig istället till en advokat eller advokatfirma som är specialiserade på brottmål, det vill säga straffrätt. Är du brottsoffer, det vill säga målsägande är det istället ett målsägandebiträde du ska vända dig till, och det finns särskilda advokatbyråer som ägnar sig åt just den typen av ärenden. Börja därför med att fastställa ditt juridiska problem och vilken typ av juridisk hjälp du är i behov av.

Hur omfattande juridisk hjälp man är i behov av kan även vara en aspekt att ta i beaktande vid val av advokatbyrå i Stockholm. Att undersöka vad för typ av ärenden de har hanterat tidigare och vilken deras vanligaste klient är kan vara fördelaktigt för att bilda sig en uppfattning om detta är den advokatbyrån man vill vända sig till för rådgivning.

om man är i behov av juridisk hjälp

Beroende på om man är i behov av juridisk hjälp för ett särskilt juridiskt problem eller som företag har ett konstant behov av juridisk rådgivning, bör man vända sig till olika typer av advokatfirmor.

Ta referenser

Undersök även den advokat ni väljer att anställa om det rör sig om en särskild advokat som ska hjälpa till i allra högst utsträckning- vad har denne för referenser? Hur har tidigare klienter upplevt hen och dennes juridiska bistående?

Ha dessa frågeställningar och punkter i åtanke vid val av advokatbyrå och fastställ just ditt/ ert behov och möjligheter när ni väljer advokatbyrå för att få just den hjälp och juridiska rådgivning ni är i behov av.