Meny Stäng

Vad gör en jurist?

Vad gör en jurist?

Arbetsuppgifter för en jurist

En jurists främsta uppdrag är att tolka olika lagar och avtal ur ett juridiskt perspektiv samt att komma med lösningar på andra typer av juridiska problem. Detta kan juristen göra på flera olika sätt beroende på arbetsplats och bransch.

Som jurist kan man vara verksam inom flera olika branscher, privat, statligt, kommunalt eller inom landsting. Variationen på juristyrket är stort och brett, något som inte alla har kännedom om, vilket även gör att man kan byta bransch utan att helt byta yrke.

Tolka lagar och regler

På olika typer av offentliga verksamheter eller större privatägda bolag kan en eller flera jurister anställas direkt på bolaget som juridisk rådgivare. Som anställd på ett bolag eller en myndighet är juristens huvudsakliga uppdrag att tolka de lagar och regler som finns kring den verksamhet som bedrivs samt att tolka avtal med leverantörer, kunder och anställda.

De allra flesta företag behöver någon gång rådgivning av en jurist, antingen när avtal ska tecknas, när det handlar om immateriella rättigheter och andra juridiska frågeställningar. Juristen kan även sitta med under avtalsförhandlingar, vara den som upprättar ett avtal eller den som granskar ett avtal. Exempel på sådana branscher är vård och omsorg, industriföretag, media och försäkringsbolag.

Flera juridiska områden

En jurist kan även välja att arbeta på en advokatbyrå där man kan arbeta inom en eller flera juridiska områden. Det kan handla om ärenden som skatterätt, försäkringsrätt, miljörätt, arbetsrätt med mera. På en advokatbyrå har en jurist ofta både privatpersoner och företag som kunder och kan agera juridisk rådgivare. Att vara jurist på en advokatbyrå innebär i regel fler förhandlingar i domstolar och kan även innefatta arvsutredningar och bouppteckningar.

En utbildad jurist behöver inte vara anställd på varken ett bolag, myndighet eller advokatbyrå, utan en jurist kan välja att även frilansa som egenföretagare. Då kan man välja att på konsultbasis agera juridisk rådgivare till privatpersoner, företag eller myndigheter men även ta sig an andra juridiska uppdrag.

Arbeta på domstolar

Som jurist kan man även arbeta på domstolar där ett första steg in är att bli notarie. En notarie gör olika rättsutredningar, skriver utkast till domar och olika rättsliga beslut och är även den som för protokoll vid rättsliga förhandlingar. Efter en tid som notarie kan man avancera och bli ordförande i rätten vilket är den person som leder den pågående förhandlingen. Att vara notarie är även det första steget för en jurist att bli domare. Efter en notarieanställning kan man bli fiskal och gå domarutbildning för att slutligen tjänstgöra som domare i olika domstolar.