Meny Stäng

Så slutar ni att bråka om pengar

Bråkar du och din partner ofta om pengar? Det är ni tyvärr långt ifrån ensamma om. Just ekonomin är en vanlig orsak till dispyter. Det kan handla om olika saker. Det kan vara svårt att få pengarna att räcka till. Någon kanske har synpunkter på vad den andra lägger pengar på. Det kan också vara antalet lån som väcker irritation hos den ena parten. I andra fall handlar bråken om vem som ska betala vad. Det kan också röra sig om dispyter kring hur mycket som ska läggas på gemensamt sparande. Som du ser kan anledningarna till bråk om ekonomiska faktorer vara många. Då är detta ändå bara ett litet axplock. Frågan är då hur ni kan ta er ur detta. Hur kan ni göra ekonomin till en mer neutral fråga som inte orsakar oenighet?

Fundera över följande

Det kan som sagt finnas en rad olika orsaker till att ni bråkar om ekonomin. Det första ni behöver göra är att fundera över orsakerna. Bottnar diskussionerna i att någon upplever att fördelningen av utgifter är orättvis? Beror de på att någon tagit många lån och krediter som kostar mycket? Handlar det om att någon har för låg inkomst enligt den andra? Det gäller helt enkelt att ni kommer fram till vad det är som gör att ni bråkar.

När ni vet det kan ni arbeta vidare med att lösa problemet. Om det handlar om en orättvis utgiftsfördelning kan ni försöka se över utgifterna. Kanske kan de fördelas på annat sätt. Eller så kan ni vid en överblick se att de faktiskt är rättvist fördelade. Handlar det om antalet lån? Då kan det i vissa fall räcka att den som är irriterad på ett lugnt och sansat sätt får förklara sina synpunkter. Kanske finns det också möjlighet till ett samlingslån. På så sätt kan antalet lån minska drastiskt. Även kostnaderna brukar minska rejält i samband med detta. Ofta kan en bättre ekonomisk situation minska bråken ordentligt.

Överväg separat ekonomi

För vissa par kan faktiskt separata ekonomier vara det bästa. Naturligtvis betalar ni fortfarande hyra tillsammans men det som blir kvar efter gemensamma räkningar kan var och en disponera på eget konto. Genom att ha separat ekonomi minskar bråken om vad pengarna används till. Ingen behöver uppleva att den annan använder surt förvärvade pengar till onödigheter. Givetvis går det att ha ett gemensamt sparande ändå om man vill. Var och en kan även ha sitt eget sparande. Det är helt upp till varje par att avgöra.

Om ni vill ha separat ekonomi men ändå ha ett gemensamt matkonto går det bra. Hos exempelvis ICA eller Coop kan ni öppna ett matkonto. Dit kan var och en föra över pengar. Ni kan då ha ett gemensamt konto som ni använder till just matinköp. På det sättet kan ni se till att pengar alltid avsätts till mat. Det blir då också tydligt vad som finns kvar att disponera. De pengar som inte behövs till mat eller räkningar förblir tillgängliga för var och en.